De Naardense Bijbel is herzien

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november 2014 is de herziene versie – Naardense Bijbel 2014 – verschenen, naar de vraag van de lezer op zakformaat. Zo kan de Bijbel ook mee naar de kerk.

Waarom na tien jaar een herziening? De Naardense Bijbel staat voor een letterlijke vertaling en wordt geprezen om zijn combinatie van letterlijkheid en poëtische kracht. De letterlijkheid maakt de schoonheid van het origineel voelbaar. Maar het kan en moet soms nog letterlijker, zodat de beeldende kracht van het originele Hebreeuws en het Bijbelgrieks nog beter naar voren komt. Hoe dichter bij de bron, hoe meer de tekst gaat spreken. Ook het kernachtige van het Hebreeuws zal nog beter tot zijn recht komen.

Lees verder

ActueelBijbeltekst van week 27

Matteüs 11, 25-30

11:25


Op dat moment geeft Jezus zijn oordeel:

ik dank u, Vader,
Heer van de hemel en het aardland,
dat gij deze dingen hebt verborgen
voor wijzen en verstandigen
en ze hebt onthuld aan onmondigen;

11:26


ja, Vader, dat zó voor u

welbehagen is geschied!

11:27


Alles is aan mij overgegeven

door mijn Vader,
en niemand behalve de Vader
kent de Zoon,
en behalve de Zoon
en aan wie de Zoon het wil onthullen
kent niemand de Vader!

11:28


Hierheen, naar mij toe, allen

die vermoeid en belast zijt,
en ík zal u rust geven!

11:29


Neemt mijn juk op u

en leert van mij
dat ik zachtmoedig ben
en nederig van hart* Of: voor het hart.,
en ge zult rust vinden
voor uw zielen (Jer. 6,16);

11:30


want mijn juk is passend

en mijn last is licht!

Toelichting op Matteüs 11, 25-30

Bijbeltekst van de Week Matteüs 11, 25-30

Als krinein ‘oordelen’ is, wordt een krites in plaats van een rechter een (b)oordelaar en is een hypokrites niet meer een huichelaar maar een ‘ondermaatste oordelaar’ (hypo = ‘onder’, ‘naar beneden’) of –spottende bedoeld– een ‘oordeeloompje’.In Matteüs 11, 24 komt een krisis, een ordeel in beeld. Ik denk dat het niet toevallig is dat in vers 25 Jezus’ activiteit apokritheis wordt genoemd en dat ook hier in de vertaling iets met ‘oordeel’ moet klinken. Vandaar niet ‘antwoordt Jezus’, maar ‘geeft Jezus zijn oordeel’, hoewel ik er normaal niet tegen ben om ‘antwoordt hij’ te vertalen, ook als er in het direct voorafgaande geen vraag gesteld wordt. Het antwoord zou hier nog betrekking kunnen hebben op de vragen in het begin van Matteüs 11. Jezus geeft zijn oordeel (of antwoord) op dat moment of ‘in dat tijdsgewricht’, niet zomaar ‘in die tijd'; het gaat immers over een kairos. Dat prikkelt wél: verbindt deze momentsaanduiding de tekst met het onmiddelijk voorafgaande?

 

Pieter Oussoren

Archief met teksten van de week

Recensie over de Naardense Bijbel

Lezen in de Naardense Bijbel is een verrassend avontuur.
Die oude teksten die ineens helemaal nieuw klinken.


Friesch Dagblad
Lees alle recensies