Instellingen

1:24


en zegt:

wat is er tussen ons en jou,
Jezus Nazarener!-
ben je gekomen om ons te vernietigen?-
ik wéét van jou wie je bent:
de heilige van God!

Lees in "Marcus" hoofstuk 1
10:47


Als hij hoort

dat Jezus de Nazarener er is,
begint hij te schreeuwen en te zeggen:

Lees in "Marcus" hoofstuk 10
14:67


en als zij Petrus ziet die zich warmt,

zegt zij, kijkend op hem: jíj was óók
bij de Nazarener, Jezus!

Lees in "Marcus" hoofstuk 14
16:6


Maar hij zegt tot hen:

niet zo verbaasd!-
ge zoekt Jezus, de Nazarener,
die gekruisigd is?-
hij is opgewekt, hij is niet hier;
zie, dit is de plaats
waar ze hem hebben gelegd;

Lees in "Marcus" hoofstuk 16
4:34


hé, is er iets tussen ons en jou,

Jezus Nazarener?-
kom je ons vernietigen?-
ik wéét wie je bent: de heilige van God!

Lees in "Lucas" hoofstuk 4
24:19


Hij zegt tot hen: wat voor dingen?

Zij zeggen tot hem:
die rondom Jezus de Nazarener,
een man die profeet is geworden,
vermogend in werk en woord
tegenover God en heel de gemeenschap,-

Lees in "Lucas" hoofstuk 24