Instellingen

3


Het gekrookte* Of: geknakte. riet zal hij niet breken,

een verflauwende vlaspit niet doven,-
naar zijn trouw zal hij recht doen uitgaan.