Instellingen

1


Geschieden zal het daarna

dat ik mijn Geest uitgiet / over alle vlees,
en dat uw zonen en uw dochters / profeteren zullen;
uw oudsten zullen dromen dromen
en uw uitgelezen jongelingen
zullen visioenen zien.

2


Zelfs over de dienstknechten / en de slavinnen,-

zal ik in die dagen
mijn Geest uitgieten.

3


Ik zal wonderen geven

in de hemelen en op de aarde,-
bloed, vuur
en palmen van rook.

4


De zon zal worden veranderd / in duisternis

en de maan in bloed,-
vóór het aanschijn
van het komen van de dag van de Ene,
die groot is en te vrezen.

5


Maar geschieden zal het:

al wie de naam van de Ene aanroept / zal worden gered;
want op de berg Sion en in Jeruzalem
   zal ontkoming wezen,

zoals de Ene heeft gezegd;
en bij de ontsnapten
zijn zij die de Ene zal roepen.