Instellingen

35


Petrus zegt tot hem:

ook al moet ik met u sterven,
ik zal u echt niet verloochenen!
Desgelijks zeggen ook álle leerlingen.