Instellingen

46


Zijn stem verheffend met grote stem

zegt Jezus: Vader, in jouw handen
beveel ik mijn geest (Ps. 31,6)!
En dat gezegd hebbend,
blaast hij de geestesadem uit.