Instellingen

37


En weer een ander Schriftwoord zegt:

‘ze zullen opzien naar
hem die ze doorstoken hebben’ (Zach. 12,10).