Instellingen

14


Dan zegt God:

geschiede er:
   lichten aan het gewelf van de hemel

om scheiding aan te brengen
tussen de dag en de nacht;
geschieden zullen die
   als tekenen en samenkomsttijden,

voor dagen en jaren;

15


geschieden zullen ze
   als lichten aan het gewelf van de hemel

om licht te brengen over het land!-
en zo geschiedt.

16


God maakt

de twee grote lichten:
het grote licht voor het beheer van de dag,
het kleine licht
   voor het beheer van de nacht,

en ook de sterren.

17


God geeft ze aan het gewelf van de hemel

om licht te brengen over het land,

18


om te beheren de dag en de nacht,

om scheiding aan te brengen
tussen het licht en de duisternis;
God ziet het aan: ja, het is goed!

19


Er geschiedt een avond
   en er geschiedt een ochtend:
   vierde dag.