Instellingen

6


Dan zegt God:

geschiede er een gewelf in het water,-
geschiede er scheiding
tussen water en water!

7


Dan maakt God

het gewelf
en brengt hij scheiding aan
tussen de wateren onder het gewelf
en de wateren
boven het gewelf;
en zo geschiedt.

8


God roept tot het gewelf ‘hemel’;

er geschiedt een avond
   en er geschiedt een ochtend:
   tweede dag.