Instellingen

9


Dan zegt God:

dat de wateren onder de hemel
   te hoop lopen naar één oord,

en zichtbaar worde het droge!-
en zo geschiedt.

10


God roept tot het droge ‘land’

en tot de ophoping van de wateren
   heeft hij geroepen
   ‘zeeën’;

God ziet het aan: ja, het is goed!