Instellingen

25


Aan Eber werd een tweetal zonen gebaard,

de naam van de ene:
Peleg,- splitsing,
want in zijn dagen spleet het aardland;
de naam van zijn broeder is Joktan.