Instellingen

5


Van hen uit hebben zich verspreid

de kustlanden der volkeren
   in hun landen,

ieder naar zijn taal,
naar hun families,
   in hun volkeren.