Instellingen

18


Abram slaat zijn tent op,

komt aan en zetelt
bij de godseiken van Mamree bij Chevron;
hij bouwt daar een altaar voor de Ene.