Instellingen

17


Dan trekt Sodoms koning uit,

hem tegemoet,
nadat hij is teruggekeerd
van het verslaan van Kedorlaomer
en de koningen die met hem waren,-
naar het dal Sjavee,
dat is het Koningsdal.

18


Malchisedek,- koning van gerechtigheid,

de koning van Sjaleem,
heeft naar buiten gebracht: brood en wijn;
hij is priester voor God-in-den-hoge.

19


Hij zegent hem en zegt:

gezegend Abram voor God-in-den-hoge,
de stichter van hemelen en aarde!-

20


en gezegend God-in-den-hoge

die je benauwers overleverde in je hand!
En hij geeft hem een tiende van alles.

21


De koning van Sodom zegt tot Abram:

geef mij de levende zielen;
en het bezit, neem dat voor jezelf!

22


Maar Abram zegt tot de koning van Sodom:

ik heb mijn hand geheven tot de Ene,
God-in-den-hoge,
   de stichter van hemelen en aarde: