Instellingen

5


Hij laat hem uittrekken, naar buiten,

en zegt: kijk toch naar de hemel
en tel eens de sterren
als je bij machte bent ze te tellen!
En hij zegt tot hem:
zó zal het worden, jouw zaad!

6


Hij heeft vertrouwd op de Ene;

die heeft hem dat gerekend
   als gerechtigheid.

7


Hij zegt tot hem:

ik ben de Ene,
die je heeft laten uittrekken uit Oer Kasdiem
om jou dit land te geven om het te beërven!