Instellingen

6


Dan zegt Abram tot Sarai:

ziehier je slavin in jouw hand,
doe aan haar wat goed is in je ogen!-
Sarai vernedert haar
en zij vlucht weg van haar aanschijn.