Instellingen

12


Dus lacht Sara in haar binnenste en zegt:

nadat ik versleten ben
   zal mij nog wellust geschieden?-

en mijn heer is oud geworden!