Instellingen

15


Sara loochent het en zegt:
   ‘ik heb niet gelachen!’,
   want ze is bevreesd geworden;

maar hij zegt: nee!- je hebt wél gelachen!