Instellingen

5


Ze roepen naar Lot en zeggen tot hem:

wáár zijn de mannen
   die tot jou zijn gekomen vannacht?-

breng ze naar buiten, naar ons toe,
we willen ze wel kennen!