Instellingen

16


De Ene, God, gebiedt

over de –rode– mens en zegt:
van alle geboomte in de hof mag je eten
   en eten;

17


maar van de boom

der kennis van goed en kwaad,
daarvan zul je niet eten,-
want
ten dage dat je van hem eet
   zul je de dood sterven!