Instellingen

18


Dan zegt de Ene, God:

niet goed is het
   dat de –rode– mens hier alléén is:
   ik maak voor hem een hulp
   als zijn tegenover!

19


De Ene, God,
   formeert uit de –rode– grond

alle wildleven van het veld en
   alle gevogelte van de hemel

en brengt het tot de –rode– mens
om te zien wat die daartegen zal roepen;
en al wat hij daartegen roept,
   de –rode-mens met een een levende ziel,
   dát is zijn naam.