Instellingen

12


Maar dan zegt God tot Abraham:

laat het niet slecht zijn in je ogen
   om de jongen en om je dienstmaagd,

al wat Sara tot je zegt; hoor naar haar stem,
want door Isaak
zal zaad naar jou worden genoemd;