Instellingen

2


Dan sterft Sara,

in Kirjat Arba, dat is Hebron,
   in het land van KanaƤn;

Abraham komt binnen
om Sara te beklagen en haar te bewenen.