Instellingen

4


gast en bijwoner ben ik bij u;

geeft u mij een eigen graf bij u,
dan kan ik mijn dode begraven
   van voor mijn aanschijn.