Instellingen

12


Hij droomt:

ziedaar, een ladder
   geposteerd op het aardland,

zijn hoofd reikend tot aan de hemel;
ziedaar: engelen van God
opstijgend en neerdalend daarover;