Instellingen

31


Als de Ene ziet dat Lea gehaat is

opent hij háár moederschoot,
terwijl Rachel onvruchtbaar is.

32


Lea wordt zwanger en baart een zoon;

ze roept als naam voor hem: Ruben,-
   ziet, een zoon!,

want, heeft ze gezegd,
want gezien heeft de Ene mijn vernedering,
ja, nú zal mijn man mij liefhebben!

33


Ze wordt nogmaals zwanger

en baart een zoon,
en zegt:
omdat de Ene heeft gehóórd
   dat ik gehaat ben

geeft hij mij ook deze;
ze roept als naam voor hem uit:
   Simeon,- verhoring!

34


Ze wordt nogmaals zwanger

en baart een zoon
en zegt:
nú, deze keer,
   zal mijn man zich aan mij hechten,

omdat ik hem drie zonen heb gebaard;
daarom heeft men als zijn naam geroepen:
   Levi,- gehecht ben ik!

35


Nogmaals wordt ze zwanger
   en baart een zoon

en zegt: deze keer mag ik de Ene
   wel danken!-

daarom heeft zij als zijn naam geroepen:
   Juda,- dankzegging!

dan staat ze stil, wat baren betreft.