Instellingen

6


Hij zegt tot hen: is het vrede voor hem?-

en zij zeggen: ja, vrede,-
ziedaar zijn dochter Rachel,
ze komt aan met het wolvee!

7


Hij zegt: zie, het is nog hoog-en-breed dag,

nog geen tijd om het vee te verzamelen;
drenkt het wolvee, gaat heen en weidt!

8


Maar zij zeggen:

dat ligt niet in onze macht
totdat alle kudden verzameld zijn,
wentelen zullen ze de steen
van de mond van de bron,-
en drenken zullen wij de kudde!

9


Hij is nog in gesprek met hen,

als Rachel aankomt
   met het wolvee dat van haar vader is,

want herderin is zij.