Instellingen

23


Dan zendt de Ene, God, hem heen
   uit de hof van Eden;

om de –rode– grond te dienen
waaruit hij is genomen;