Instellingen

20


Hij gebiedt dit

ook de tweede,
ook de derde,
ook allen die meegaan
achter de kudden aan, en zegt:
in deze bewoording
   zult ge het woord richten tot Esau

wanneer ge hem hebt gevonden;