Instellingen

1


God zegt tot Jakob:

sta op, klim op naar Bet El,- huis van God,
   en zet je daar neer;

maak daar een altaar
voor de Godheid die zich aan jou
   heeft laten zien

toen je op de vlucht was
voor het aanschijn van Esau, je broer!