Instellingen

10


God zegt hem: je naam is Jakob;

niet langer moet als naam voor jou
   worden geroepen
   Jakob,- hij licht de hiel,

nee, Israël,- vechter van God,
   zal je naam worden

en hij roept als naam voor hem uit: Israël!