Instellingen

40


Dit zijn de namen van de

stamvorsten van Esau, naar hun families,
naar hun oorden, met hun namen:
stamvorst Timna, stamvorst Alva,
   stamvorst Jeteet;

41


stamvorst Oholivama, stamvorst Ela,
   stamvorst Pinon;

42


stamvorst Kenaz, stamvorst Teman,
   stamvorst Mivtsar;

43


stamvorst Magdiël, stamvorst Iram;

dit zijn de stamvorsten van –rood– Edom
naar hun nederzettingen in het land
   waar zij vaste voet krijgen;

dat is Esau, de vader van –rood– Edom.