Instellingen

20


De heer van Jozef neemt hem vast

en geeft hem over aan
   het huis-met-de-kooi,

het oord
waar de gevangenen des konings
   gevangenzitten;

hij komt dáár terecht,
   in het huis-met-de-kooi!

21


Dan komt de Ene bij Jozef

en buigt vriendschap naar hem toe;
hij geeft hem genade
in de ogen van de vorst
   van het huis-met-de-kooi.

22


Dan geeft

de vorst van het huis-met-de-kooi
   in de hand van Jozef:

alle gevangenen
in het huis-met-de-kooi;
bij alles wat ze daar deden
is hij het geweest die het deed.

23


Geen vorst van het huis-met-de-kooi

die nog had om te zien naar wat dan ook
in zijn hand,
doordat de Ene bij hem was,
en de Ene al wat hij deed heeft doen slagen.
••