Instellingen

23


Dan zegt Lamech tot zijn vrouwen:

Ada en Tsila, hoort naar mijn stem,
vrouwen van Lamech,
leent het oor aan wat ik zeg!-
want een man heb ik vermoord
   om een schram aan mij

en een pasgeborene
   om een striem in mij!-

24


want zevenvoudig wordt Kaïn gewroken,

en Lamech zevenenzeventigmaal!