Instellingen

3


Het geschiedt na verloop van dagen:

Kaïn doet komen van de vrucht
   van de –rode– grond

een broodgift aan de Ene.

4


Abel, ook hij heeft doen komen:
   van de eerstelingen van zijn wolvee
   en van hun vet;

de Ene slaat acht
op Abel en zijn broodgift.