Instellingen

9


Dan zegt de Ene tot Kaïn:

waar is Abel, je broer?-
hij zegt: mij onbekend,-
ben ík mijns broeders hoeder?