Instellingen

21


terugkeren doet hij de vorst
   van de schenkers
   op zijn schenkpost,-

die geeft de beker áán op Farao’s handpalm.