Instellingen

1


En het geschiedt

aan het eind van een dubbeljaar
   van dagen:

Farao droomt;
ziedaar, hij staat aan de stroom;