Instellingen

42


Farao trekt de ring van zijn hand

en geeft haar Jozef aan de hand;
hij kleedt hem met fijn-linnen gewaden
en legt hem een gouden ketting om de hals.