Instellingen

15


Hij kust al zijn broeders en weent om hen,

en na dat alles
hebben zijn broeders
   met hem durven spreken.