Instellingen

9


haast je

en klimt op tot vader;
zeggen zullen jullie tot hem:
zo heeft gezegd uw zoon Jozef:
gesteld heeft God mij tot heer
   voor heel Egypte;

daal af tot mij, blijf niet stilstaan!-

10


zetelen zul je in het land van Gosjen:

dan zul je dicht bij mij zijn,
jij,
je zonen en je zoons-zonen;
je wolvee, je rundvee en al wat van jou is;