Instellingen

20


Hij zegent hen op die dag

door te zeggen:
met jóu
zal Israël zegenen, zeggende:
moge God je neerzetten
zoals Efraïm en Manasse!
Zo zet hij Efraïm
   vóór het aanschijn van Manasse.