Instellingen

5


Dan ziet de Ene

hoe overvloedig het kwaad
   van de –rode– mens

is op het aardland,
en dat wat zijn hart aan gedachten formeert
enkel maar kwaad is, al den dag.