Instellingen

16


zal de boog daar wezen in de wolken,

aanzien zal ik haar
om te gedenken het verbond voor eeuwig
tussen God en alle levende ziel
en alle vlees op het aardland!