Instellingen

31


Rechabeam legt zich neer bij zijn vaderen

en wordt bij zijn vaderen begraven
   in de Davidsstad;

de naam van zijn moeder is
Naäma de Amonitische;
koning wordt zijn zoon Aviam in zijn plaats.