Instellingen

29


In zijn dagen
   is Farao Necho, koning van Egypte,
   opgetrokken
   tegen de koning van Asjoer,
   aan de rivier Eufraat;

koning Josjiahoe gaat hem tegemoet,
maar die doodt hem bij Megido,
zodra hij hem ziet.

30


Zijn dienaren rijden hem dood weg
   uit Megido,

komen met hem aan in Jeruzalem
en begraven hem in zijn eigen graf;
de gemeenschap van het land neemt
Josjiahoes zoon Jehoachaz,
ze zalven hem en maken hem koning
   in plaats van zijn vader.