Instellingen

1


Zeggen zul je te dien dage:

ik dank u, Ene,
dat ge toornig op mij zijt geweest,-
uw toorn is gekeerd en ge troost mij.

2


Zie, God is mijn heil,
   ik weet mij veilig en word niet verschrikt;

want mijn sterkte en mijn muziek is hij,
   de Ene,

en hij is mij tot heil.

3


Met vreugde zult ge water scheppen,-

uit de bronnen van het heil.

4


Zeggen zult ge

te dien dage:
brengt dank aan de Ene,
   roept zijn naam aan,

doet in de gemeenschappen
   zijn werken weten;

maakt indachtig
dat zijn naam hoogverheven is.

5


Maakt muziek voor de Ene

want grote dingen heeft hij gedaan;
geweten zij dit op heel de aarde.

6


Juich en jubel,
   al wat zetelt op Sion;

want groot is in jouw midden
   de Heilige van Israël!