Instellingen

1


Zeggen zul je te dien dage:

ik dank u, Ene,
dat ge toornig op mij zijt geweest,-
uw toorn is gekeerd en ge troost mij.