Instellingen

11


Uit de ellende van zijn ziel zal hij licht zien,
   verzadigd worden

met kennis van hem;
een rechtvaardige, mijn dienaar,
   brengt rechtvaardiging voor de velen,-

wier ongerechtigheden hij torst.