Instellingen

33


nee, dít is het verbond
   dat ik met het huis Israël zal smeden
   na die dagen, is de tijding van de Ene:

ik zal mijn onderricht geven in hun binnenste
en in hun hart schrijven;
wezen zal ik hun tot God,
en zij zullen mij worden tot gemeente;

34


niet langer hoeven ze dan

ieder zijn naaste en ieder zijn broeder
   te leren en te zeggen:

ge moet de Ene kennen!,
want allen zullen zij hem al kennen,
   van de kleinste bij hen tot hun grootste,
   is de tijding van de Ene,

want ik zal hun ongerechtigheid vergeven
en aan hun zonde niet langer denken!
••